Логотип компании (Маленький) - Фото 2

Лінійка BAS

“BAS Документообіг КОРП для України” орієнтований на бюджетні установи, а також на середні і великі комерційні підприємства. Прикладне рішення підходить для підприємств, що використовують у своїй роботі великий обсяг документообігу. Рішення дозволяє скоротити час при реєстрації документів, обробці та зберіганні документів. Система дозволяє уникнути втрат оригіналів, а також забезпечує пошук документів в режимі on-line.

BAS Документообіг КОРП для України


ПЕРЕВАГИ РІШЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ УПРАВЛІННЯ:

Для вищого керівництва:
- автоматизація доручень;
- контроль виконавської дисципліни;
- облік і контроль робочого часу співробітників;
- складання звітності та швидкий пошук інформації.
Для юридичного відділу:
- повномасштабний облік договірної документації;
- робота з супровідними документами;
- контроль повернення “другого примірника” документа;
- єдине інформаційне середовище всіх документів.
Для фінансової служби:
- графіки платежів за договорами;
- інтеграція з фінансовими обліковими системами;
- автоматичний перенос в облікову систему тільки узгоджених документів;
- контроль сум, термінів дії та відповідальних осіб за договорами.
Для служби управління персоналом:
- база зберігання регламентованої документації: посадові інструкції, накази, розпорядження, трудові договори;контроль термінів трудових договорів та їх продовження;
- зберігання історії спілкування з рядовими співробітниками (анкетування, інтерв’ювання, тощо).
Для ІТ служби:
- гнучкі налаштування параметрів системи;
- зручний і зрозумілий інтерфейс;
- протоколювання роботи користувачів;простота адміністрування баз;
- розмежування прав доступу.
Для служби діловодства:
- облік всієї кореспонденції на підприємстві;
- контроль за виконанням документів;
- автоматична розсилка повідомлень про терміни;
- широкий вибір готових звітних форм;
- повнотекстовий пошук документів;
- автоматичне оформлення друкованих форм;
- контроль за надходженням і наявністю паперових примірників і копій документів.
Для всіх співробітників:
- зручність роботи з єдиною базою документів;можливість групової роботи над одним і тим же файлом;
- версійність об’єктів;самоконтроль виконання внутрішніх документів.

ЩО МОЖЕ?

 

Облік документів та файлів
Працює з будь-якими типами і формами документів:
- Вхідні та вихідні документи.
- Внутрішні документи.
- Звернення громадян.
- Договору та супровідні документи.
- Звичайні файли.
По виду документа система визначає:
- Маршрут обробки документа (бізнес-процеси).
- Правила формування реєстраційного номера.
- Нормативний термін виконання документа.
- Права доступу до документа.
Як приходять документи:
- Пошта, факс, кур’єр.
- З сканера.
- З інших систем.
- За e-mail.
- З особистих або мережевих папок.
- Створюються за шаблонами.
Сумісна робота
Розрахована на багато користувачів робота
«BAS Документообіг 8» підтримує багато користувачів роботу в локальній мережі або через Інтернет, в тому числі і через веб-браузери. Це дозволяє, наприклад, підключити до роботи клієнта або співробітників, які перебувають зараз поза офісом. Також в програмі є вбудована електронна пошта.
Спільна робота з файлами
Реалізована підтримка спільного редагування файлів. Програма запам’ятовує і відображає всі правки і всі версії документа.
Облік заходів
- скорочується час на підготовку і проведення;
- спрощується узгодження участі;
- заходи проводяться відповідно до плану;
- забезпечується прийняття рішень і їх своєчасне виконання.
Вбудований форум
- Новини компанії;
- Оголошення;
- Обговорення проектів документів;
- Питання по програмам.
Вбудований календар
Є календар для планування робочого часу. Це звичайний календар, але в нього можна помістити завдання, листи, заходи, документи та ін. Також можна переглядати календар інших сотруднікоа, щоб планувати спільну роботу, пошук вільного часу і аналізувати завантаження.

 

Контроль та управління

Облік договорів

Договори мають спеціальну картку з особливими реквізитами. Для внутрішніх документів встановлюється прапорець «Є договором». Якщо прапорець встановлений, то документи такого виду вважаються договорами.
У картці договору можна вказати порядок продовження договору:
- Не продовжується – одинична хоз.операцій, наприклад, покупка нерухомості.
- Допускається продовження – тривалі операції, наприклад, надання послуг супроводу, оренда.
- Автоматичне продовження – договори, що передбачають автоматичне продовження, якщо жодна зі сторін не проти.
Архівне діловодство
Створення і зберігання номенклатури справ організації.
Формування справ.
Здача в архів на зберігання.
Передбачені всі необхідні друковані форми.
Повнотекстовий пошук
- як за реквізитами, так і на основі вмісту файлів;
- з урахуванням морфології (російської, англійської та української);
- пошук схожих слів;
- виконується миттєво;
- шукає по всіх даних і атрибутів;
- викликається легкої комбінацією клавіш Ctrl + Shift + F в будь-якому розділі

НАВЕДІТЬ ПОРЯДОК З ДОКУМЕНТАМИ ТА ЕКОНОМТЕ СВІЙ ЧАС

Контроль
Контроль робочого часу та журнал передачі документів
Зручність
Ніяких стосів паперу, лише комп’ютер з єдиним захищеним архівом всіх документів
Автозаповнення
Створення документів з мінімальними затратами часу і без помилок
Безпека
Налаштування прав доступу і контроль наявності оригіналів документів
Швидкість
Пошук будь-якого документу займає до 3 хвилин
Вчасність
Суттєва частина завдань керівника виконується в запланований термін
Прозорість
Наглядний та простежуваний процес погодження документів
Єдиний стандарт
Всі документи формуються по єдиному корпоративному стандарту

Нам важен ваш отзыв!
Качество работы – это наш приоритет. Нам важно знать Ваше мнение о работе каждого подразделения Компании, а также отдельных сотрудников.